ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ


За нас тренинг е специална форма на обучение, базирана на груповата работа. Всеки от групата може да се включи пълноценно, да предаде своя опит и да поучи от опита на другите. Най-добрият начин на учене е преживелищния. Включвайки се в нашите тренинги, участниците ще имат възможността да преживеят темите, засегнати в обученията. Tренингите, насочени към професионалното развитие и реализация разкриват много възможности за оптимизиране на човешкия потенциал, усъвършенстване на работата в екип и справяне със стресовите фактори в динамично променяща се среда.


Ползи:
добиване на умения за работа в група
презентиране на лични и професионални качества
формиране на комуникативни умения
разрешаване на конфликти
повишаване на мотивацията
формиране на уверено поведение
развитие на творчески способности


Човек прекарва на работното си място 2/3 от живота си. Това има отражение върху личния живот. Възникват въпроси: „Какво, ако се погрижим работната среда да ни носи повече удовлетворение и радост?", “Как да се справим със стреса от работата?”, “Как да не си носим работата вкъщи?”

Нуждата от тренинг и тиймбилдинг възниква, когато:

в екипа има текучество
екипът е голям и хората в него не се познават
възникнат някакви вътрешно-организационни проблеми
започва работа по нова дейност

Формата на тиймбилдинг, която предлагаме на организациите, е свързана с развитието на емоционалната интелигентност на хората в екипа и техните взаимоотношения. Това са тренинги, в които акцент са преживяванията на хората от съвместната им дейност в игрови условия, което дава възможност за развитие на личните качества, балансирано разпределяне и поемане на персонална отговорност и чувствителност на хората в екипа един към друг. Съчетават се игра, учене и работа върху актуална тематика; предизвикателство и безопасна среда; емоционално преживяване и експериментиране с различни поведения. Създава се възможност за реална положителна промяна. Прилагането на опита от играта в ежедневието е много лесен и приятелски.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Copyright © 2012 МОБИУС ПСИХОТЕРАПИЯ All Right Reserved