ИНДИВИДУАЛНА ПСИХОТЕРАПИЯПсихотерапията е изследване на нашата собствена душевност. Нейната цел е да се срещнеш и да поговориш със самия себе си. Всички проблеми на ежедневието могат да бъдат обект на изследване на терапията. Затова може да се каже, че тя е всеобхватна, а пътищата, по които може да върви, са безкрайно много.

Така в една защитена среда човек може да се срещне със своите мисли, чувства, страхове и тревоги, да промени взаимоотношенията в семейството и работата си, да промени нещата, които не харесва в общуването , социалния си образ или характера си. 

Преди всичко психотерапията е метод за себепознание. Тя помага да разширим хоризонтите на нашето съзнание и да видим многообразието от емоции, идеи и възможности, които не сме позволявали да се проявят. Психотерапията е метод, чрез който всеки може да надзърне в себе си и да осъзнае дълбочината на своето същество.

Проблеми, с които се занимава индивидуалната психотерапия:

депресия
паническо разстройство
тревожност
фобии
проблеми във взаимоотношенията
трудности в адаптацията
емоционални травми
конфликти
зависимости

Отношенията между терапевт и пациент са уникални и нямат аналог в ежедневието ни. Те се осъществяват в специфична среда, в която клиента безопасно може да разкрие своите проблеми. 
Психологически център “Мобиус” използва различни подходи от съвременната психология в зависимост от нуждите и проблемите на клиента.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Copyright © 2012 МОБИУС ПСИХОТЕРАПИЯ All Right Reserved