ПСИХОДРАМА

Психодрамата е метод, който позволява да се встъпи в контакт с различни аспекти от човешката психика, чрез процеса на действие. Така всеки, тръгнал по този път има шанса да се изправи директно срещу своите страхове, негативни чувства, душевни страдания, неизказани истини или неизживени мечти. Да ги преживее емоционално, да ги разбере по-добре и в крайна сметка да ги реализира или да се освободи от тях

В психодрамата човек има възможност да изпробва и упражнява значими за него ситуации, роли, взаимоотношения, като ги разиграва на сцена с помощта на групата. По този начин той е в състояние да види по-добре онова, което се случва, както и онова, което не се случва реално в живота му и да изпита сам нови възможности и решения. Непосредственото участие и възможността да се действа "тук и сега", сякаш всичко се случва наистина, позволяват на човек да достигне до нов поглед към себе си и околните, да преоткрие своя потенциал, да се освободи от "скритите бариери" като преживее пълноценно своите чувства и получи разбиране и подкрепа за споделения опит. Често пъти той е в състояние да достигне до дълбоки лични прозрения от опита на другите и от ролите, които изиграва. Психодрамата позволява да се учим не само чрез ума, но и на едно по-дълбоко ниво - чрез емоциите и тялото, тя е учене чрез преживяване и действие.


В психодрамата се работи в групи обикновено от 8 до 16 човека. Групите са извънклинични и включването в тях става на доброволен принцип. Те са възможност за хора, които търсят смисъла на преживяваните от тях затруднения и са готови да работят за преодоляването им. Опитът в група позволява да бъде разширен емоционалния и социален "хоризонт" на личността, да бъдат преодолени определени психологични блокажи, модели на поведение и възприемане на самия себе си, както и да се подобрят способностите за взаимодействие с околните. По този начин груповият процес работи за по-високо ниво на лична свобода.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Copyright © 2012 МОБИУС ПСИХОТЕРАПИЯ All Right Reserved