ПРОФЕСИОНАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ


Професионалното консултиране е услуга, която център “Мобиус“ предлага като целта и е да подпомогне хората в професионалния им живот най-вече в няколко основни направления:

 - избора на професия
 - пътища за придобиване на желана квалификация
 - справяне с негативни емоции в професионална среда
 - откриване на методи за справяне със стреса
 - консултиране, свързано с откриването на нови пътища на реализация
 - развиване на творческия потенциал

Консултирането се извършва чрез идеи, информация и съвети, в съответствие с условията и възможностите на пазара на труда, изискванията на професията и желанието на клиентите. Професионалното консултиране може да се прилага върху сформирани вече екипи. В този случай индивидуалният формат на работа дава възможност за конфиденциално разглеждане на стратегически въпроси, свързани с управлението и развитието на екипа.

Клиентите изясняват своята позиция по отношение на критични или основни въпроси, фокусират целите си и развиват необходимите качества и умения за реализация на личната ефективност в атмосфера на сътрудничество и стимулиращи предизвикателства.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Copyright © 2012 МОБИУС ПСИХОТЕРАПИЯ All Right Reserved