ПСИХОДРАМА ЛАГЕР "ТЪМНАТА СТРАНА"
Здравейте, приятели! С радост ви каним на Четвъртата психодраматична лятна лагер-школа. Тя ще се проведе от 18 до 22септември и както обикновено ще е в хотел „Нови Извор“, който се намира до Асеновград.Деветдесет и пет процента от вселената е съставена от тъмна материя и тъмна енергия. Тази тъмнота преминава през всичко. Тя влияе на планетите и галактиките, на събирането и раздалечаването им, на образуването и на разпадането им. Нищо не би могло да е стабилно без присъствието на голямо количество тъмна материя и нищо не би могло да се движи без могъщата сила на тъмната енергия.

Какъв е този всеобхватен мрак? Какво е това невидимо присъствие, което сякаш го няма, а всъщност влияе на всичко? Тази неосезаема тъмнота живее и в нас самите. Изглежда ни като че ли там, в тъмнината на нашата душа, няма нищо. Но това което ни изглежда като празнота е всъщност границата на собствените ни сетивни възприятия. Там, където виждаме празнота, има мистериозна сила, която ни движи и насочва, която ни води към любов и омраза, която ни събира и разделя, която ни създава и разрушава.

Може би в тази тъмнота живеят много тайни страхове и скрити желания; може би там живеят отхвърлените и отречени мисли, чувства, хора и съдби или нещата, които не приемаме за себе си и за другите, а може би там се крият най-различни създания: дракони, кентаври, левиатани, демони, ангели и божества, Но може би, също така, в тази безпределна тъмнота се крие нашата най-голяма сила. Способността ни да приемаме и израстваме, способността ни да се откриваме и събираме, способността ни да се свързваме със всички и всичко. И вероятно това е мястото на което човека и космоса стават едно.

По време на тази школа ще се опитаме да се обърнем към тъмната страна у всеки от нас и да потърси влиянието на тази невидима сила в животите си. За това ще използваме различни митове легенди и ритуали и разбира се, за всичко това ще ни помага психодрамата.

Желаещите да се запишат трябва да направят това по телефон или e-mail. Цената за школата е 350 лева без пътуването. В нея влиза спането и храната за всичките дни както и таксата .

тел: 0887 75 07 34, kalinarb@yahoo.com Калина Бояджиева

тел: 0895 45 90 91, g_armando007@hotmail.com Георги Дамянов

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Copyright © 2012 МОБИУС ПСИХОТЕРАПИЯ All Right Reserved