7 ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ ФРАЗИ, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА ПОКАЗВАТ СКРИТА АГРЕСИЯ!


1 - "Аз не съм ядосан"
Тази фраза често е съпроводена с троснато, сопнато и игнориращо поведение.
Вместо честно да признае чувствата си и да се опита да обясни какво ги е предизвикало, човек непрекъснато повтаря, че не е ядосан, опитвайки да прикрие своето бурно емоционално състояние, но все пак да накара другия да се тревожи за него.2 - "Както кажеш" "Няма значение"
Още един класически пример на пасивно-агресивно поведение. И тук гневът трябва да бъде изразен с косвени средства, а вратата за открит диалог остава затворена.

3 - "Не знам какво имаш предвид" "Не разбирам какво искаш от мен"
Това е често използвана фраза когато искаме да отложим нещата. Тази фраза означава, че дадена работа е неприятна на човек и той не иска да я изпълни и е ядосан, че му налагат да я върши.

4 - "Ти просто искаш всичко да е идеално" "Не мога да съм съвършен като теб"
Когато не може вече да отлагаме нещо намираме друг подход. Да обвиним в перфектност този, който ни е възложил задачата.

5 - "Аз мислех, че ти знаеш"
С помоща на тази фраза човек прикрива своята агресия от скриването на информация, която би могла да помогне.

6 - "Аз само се пошегувах" "Ти не разбираш от шеги"
Тези шеги обикновенно изобщо не са шеги. Така може да се каже всякаква гадост и след това да се добави: "Та аз само се пошегувах".

7 - "Много добре се справи, за човек с твоя опит(квалификация, образование)"
Това е агресия доста лошо скрита под формата на комлимент. Тези "комплименти" се използвата за да обидят или предизвикат неприятни емоции у събеседника.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Copyright © 2012 МОБИУС ПСИХОТЕРАПИЯ All Right Reserved