ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПРОФЕСИЯТА НА ПСИХОТЕРАПЕВТАПозитивни последствия:

- По-дълбоко осъзнаване и разбиране на собственото поведение и на поведението на другите хора

- Способност за анализ на събитията и житейските обстоятелства

- Способност за себерефлексия- Умение за продуктивно преодоляване на кризи и травмиращи ситуации.

- Позитивни комуникативни навици

- Противостоене на чуждо влияние и опити за манипулации

- Висока емоционална интелигентност

- Умение за саморегулация и самопомощ

- Висока степен на емпатия и приемане

- По-широк поглед върху света и способност да се отделя същественото от несъщественото

- Познавателен интерес

- Проявление на нови форми на реализация и себеактуализация.

Негативни последствия:

- Проектиране на негативна проблематика на себе си и на своите близките.

- Мания за диагностика на обкръжението

- Приемане ролята на учител

- Излишен самоконтрол и загуба на спонтанност

- Натрапчива идея за "работа над себе си"

- Прекалено рационализиране и теоритизиране.

- Пресищане от общуване

- Емоционална хладност

- Цинизъм

- Желание винаги да се намерят причините за дадено поведение.

- Прекаляване и задълбаване в разговорите за чувства

- Опасност от прекалена погълнатост от емоционалния свят на клиентите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Copyright © 2012 МОБИУС ПСИХОТЕРАПИЯ All Right Reserved