ПРОКРАСТИНАЦИЯПрокрастинация е понятие в психологията, обозначаващо склонността към постоянно "отлагане за после" на неприятни мисли, дела и задачи. Тя се проявява в това, че човек, осъзнава необходимостта от изпълняването на конкретни задължения и въпреки това игнорира тази необходимост, като отвлича своето внимание с битови дейности или забавления.В психологията прокрастинацията се определя като механизъм за борба с прекомерната тревогата от приключването на различни дела и вземането на решения. Назовават се три критерия на основание на които, поведението на човек се определя като прокрастинация: контрапродуктивност, безполезност и отсрочка.


Прокрастинацията е израз на емоционалн
а реакция на планираните и необходими задължения. В зависимост от характера на тези емоции прокрастинацията се дели на два типа: "отпусната", когато човек прекарва време с другите в общо взето приятни дейности и развлечения и "напрегната", свързана с общо претоварване, загуба на чувство за време, недоволство от собствените постижения, неясни цели, нерешителност, неувереност и самообвинения.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Copyright © 2012 МОБИУС ПСИХОТЕРАПИЯ All Right Reserved